Prova på start

Skulle du vilja känna på hur de är att spaka ett flygplan? Eller skulle du vilja ge bort en annorlunda upplevelse i present? Eller går du till och med i tankarna att ta flygcertifikat? Varför då inte börja med en prova på start. 

En glad elev efter hans första ensamflygning.


Foto:Jörgen Sälde

Prova på start!


Före flygning kommer du att få en väl genomgång av flygplanet, allt runt omkring det samt kring segelflyg. Vi kommer även att visa alla dess instrument och du kommer lära dig hur man läser av dem.


Du kommer tillsammans med en instruktör att bogseras upp av ett bogserflygplan eller ha möjlighet att prova på två vinchstarter.


När ni är uppe på höjd kopplar ni loss och ni seglar med ett svagt sus fram genom luften över Västerås. Du kommer att få chansen att spaka flygplanet själv. Flygplanet vi flyger heter Janus C, de är ett skolflygplan och är därmed utrustat med dubbelkommando så instruktörensom sitter bak har samma kontroller som du under flygningen. På så sätt går det enkelt att instruera hur du ska spaka för att flyga flygplanet.


Låter detta intressant, ta då kontakt med oss via formuläret nedan!


Psst har du fler frågor eller funderingar, tveka inte och höra av dig via formuläret här

 
 
Segelflygplan
Motorsegelflygplan (TMG)
 
 

Utbildning

Utbildning till Segelflygcertifikat

Vår flygutbildning varvar teori med praktik, vi erbjuder teoriundervisning under Vinter och Vår samt redan i april börjar vi flygsäsongen.


Teoriutbildningen innehåller olika moment, altifrån aerodynamik till flygradio.


Flygutbildningen sker i klubbens skolflygplan i dubbelkommando med dig och din lärare i flygplanet. När din lärare anser dig mogen får du börja flyga ensitsiga plan själv. Antalet flygningar under grundutbildning brukar bli ca 60 st varav 20 st ensamflygningar innan den praktiska utbildningen för certifikatet är klar.


Segelflygning kan sägas vara flygning i dess renaste form. Att med enbart solen och vindarna som kraftkälla ta sig fram över landskapet är en enastående upplevelse som inte låter sig beskrivas med ord. Västerås Segelflygklubb har i många år bedrivit segelflygutbildning. Vi kan ta dig fram till eget certifikat och vidare.


Det finns visserligen ingenting sådant som en fullärd segelflygare - den hängivne segelflygaren skaffar sig ständigt nya erfarenheter och målsättningar - men ett segelflygcertifikat är samtidigt också en utmärkt grund för all vidare flygning. Till en relativt billig peng lär du dig dom viktiga grundkunskaper om flygning som varje pilot behöver känna till. Välkommen att ta plats i förarsitsen!

Våra båda skolkärror av typ Janus CUtlbildning till segelflygcertifikat

Certifikatutbildningen följer en omsorgsfullt utarbetad utbildningsplan som är gemensam för alla segelflygklubbar i landet. Utbildningsplanen innefattar 57 praktiska övningar samt en teoridel uppdelad i ett antal olika ämnen, så som flyglära, meteorologi, aerodynamik, m.m. Dom praktiska övningarna sker i huvudsak under sommaren medan teorikurserna hålls under vintern. Beroende på när under året du börjar din utbildning kan du alltså starta med antingen teori eller praktik.PRISER

Det finns inget fastställt pris för hur mycket utbildningen kommer att kosta. Många faktorer spelar in, t.ex. tidigare flygerfarenhet, utbildningens intensitet, startmetoder, etc. Dock kan du räkna med någon stans mellan 15 - 25 000 kr

Studerande som innehar CSN-kort eller ungdomar t.o.m. 20 år flyger till rabatterat pris. (se våran prislista för mer detaljer)

 

ATT KOMMA IGÅNG

Ett bra sätt att börja är att köpa vårat startpaket. I startpaketet ingår dom fyra första skolstarterna, passivt medlemskap fram till årsskiftet samt en flygdagbok och en elevdagbok. Är du flygintresserad ungdom kan du få påbörja utbildningen redan det år du fyller 15!

När du väl har bestämt dig för att gå utbildningen är det viktigt att du så fort som möjligt ansöker om ett elevtillstånd. Elevtillståndet utfärdas av Transportstyrelsen. För att ansöka behöver du ett personbevis (beställs genom Skatteverket) och en läkarundersökning som bl.a. innefattar EKG. Läkarundersökningen skall göras hos en godkänd flygläkare.

TMG

TMG En motorseglare, eller Touring Motorglider (TMG) som det heter på engelska, är ett flygplan som kombinerar segelflygplanets aerodynamiska fördelar med motorflygplanets flexibilitet. Resultatet blir ett bränsleekonomiskt och mångsidigt flygplan som kan användas för så väl korta nöjesflygningar kring fältet som längre sträckflygningar till andra flygfält. Med avstängd motor och flöjlad propeller kan maskinen segelflyga - om än med begränsad prestanda.


Du som redan har segelflygcertifikat kan med några få timmars kompletterande utbildning få behörighet att flyga även TMG. Men det går förstås också bra att utbilda sig direkt för TMG, utan tidigare flygerfarenhet. Du följer då en särskild utbildningsplan bestående av 90 praktiska övningar plus teori och erhåller ett certifikat för enbart TMG-flygning. När du väl har bestämt dig för att gå utbildningen är det viktigt att du så fort som möjligt ansöker om ett elevtillstånd. Elevtillståndet utfärdas av Transportstyrelsen. För att ansöka behöver du ett personbevis (beställs genom Skatteverket) och en läkarundersökning som bl.a. innefattar EKG. Läkarundersökningen skall göras hos en godkänd flygläkare. Därefter är det enbart att boka tid med din lärare och flyga.

ULB

Västerås Segelflygklubb äger två rena segelflygplan. Ett av typen Janus C - ett högpresterande tvåsitsigt tävlingsflygplan som också fungerar lika bra till klubbens skolverksamhet och prova-på-starter. Det är alltså denna flygplanstyp du får flyga om du t.ex. köper ett presentkort för segelflyg. Det andra planet är av typen DG-400 och är en självstartande ensitsare.


Som startmetoder använder vi oss av vinschning, självstart och flygbogsering.

Segelflygning kan sägas vara flygning i dess renaste form. Att med enbart solen och vindarna som kraftkälla ta sig fram över landskapet är en enastående upplevelse som inte låter sig beskrivas med ord. Västerås Segelflygklubb har i många år bedrivit segelflygutbildning. Vi kan ta dig fram till eget certifikat och vidare.

Det finns visserligen ingenting sådant som en fullärd segelflygare - den hängivne segelflygaren skaffar sig ständigt nya erfarenheter och målsättningar - men ett segelflygcertifikat är samtidigt också en utmärkt grund för all vidare flygning. Till en relativt billig peng lär du dig dom viktiga grundkunskaper om flygning som varje pilot behöver känna till. Välkommen att ta plats i förarsitsen!

Våra båda skolkärror av typ Janus C

Utlbildning till segelflygcertifikat

Certifikatutbildningen följer en omsorgsfullt utarbetad utbildningsplan som är gemensam för alla segelflygklubbar i landet. Utbildningsplanen innefattar 57 praktiska övningar samt en teoridel uppdelad i ett antal olika ämnen, så som flyglära, meteorologi, aerodynamik, m.m. Dom praktiska övningarna sker i huvudsak under sommaren medan teorikurserna hålls under vintern. Beroende på när under året du börjar din utbildning kan du alltså starta med antingen teori eller praktik.

Landande Janus C

PRISER

Det finns inget fastställt pris för hur mycket utbildningen kommer att kosta. Många faktorer spelar in, t.ex. tidigare flygerfarenhet, utbildningens intensitet, startmetoder, etc. Dock kan du räkna med någon stans mellan 15 - 25 000 kr

Studerande som innehar CSN-kort eller ungdomar t.o.m. 20 år flyger till rabatterat pris. (se våran prislista för mer detaljer)

 

ATT KOMMA IGÅNG

Ett bra sätt att börja är att köpa vårat startpaket. I startpaketet ingår dom fyra första skolstarterna, passivt medlemskap fram till årsskiftet samt en flygdagbok och en elevdagbok. Är du flygintresserad ungdom kan du få påbörja utbildningen redan det år du fyller 15!

När du väl har bestämt dig för att gå utbildningen är det viktigt att du så fort som möjligt ansöker om ett elevtillstånd. Elevtillståndet utfärdas av Transportstyrelsen. För att ansöka behöver du ett personbevis (beställs genom Skatteverket) och en läkarundersökning som bl.a. innefattar EKG. Läkarundersökningen skall göras hos en godkänd flygläkare.

tmg En motorseglare, eller Touring Motorglider (TMG) som det heter på engelska, är ett flygplan som kombinerar segelflygplanets aerodynamiska fördelar med motorflygplanets flexibilitet. Resultatet blir ett bränsleekonomiskt och mångsidigt flygplan som kan användas för så väl korta nöjesflygningar kring fältet som längre sträckflygningar till andra flygfält. Med avstängd motor och flöjlad propeller kan maskinen segelflyga - om än med begränsad prestanda.


Klubbens motorseglare av typen Grob 109B

Du som redan har segelflygcertifikat kan med några få timmars kompletterande utbildning få behörighet att flyga även TMG. Men det går förstås också bra att utbilda sig direkt för TMG, utan tidigare flygerfarenhet. Du följer då en särskild utbildningsplan bestående av 90 praktiska övningar plus teori och erhåller ett certifikat för enbart TMG-flygning. När du väl har bestämt dig för att gå utbildningen är det viktigt att du så fort som möjligt ansöker om ett elevtillstånd. Elevtillståndet utfärdas av Transportstyrelsen. För att ansöka behöver du ett personbevis (beställs genom Skatteverket) och en läkarundersökning som bl.a. innefattar EKG. Läkarundersökningen skall göras hos en godkänd flygläkare. Därefter är det enbart att boka tid med din lärare och flyga.


Lärare och elev förbereder sig för en lektion i motorseglaren.

En annan av motorseglarens fördelar är möjligheten till skolning med TMG som en del i utbildningen till segelflygcertifikat. Detta öppnar möjligheter till skolning även under vinterhalvåret då vi normalt inte segelflyger.

Kort sagt är motorseglaren ett utmärkt flygplan med många användningsområden och ett av dom flitigast använda flygplanen i klubben.

tmg En motorseglare, eller Touring Motorglider (TMG) som det heter på engelska, är ett flygplan som kombinerar segelflygplanets aerodynamiska fördelar med motorflygplanets flexibilitet. Resultatet blir ett bränsleekonomiskt och mångsidigt flygplan som kan användas för så väl korta nöjesflygningar kring fältet som längre sträckflygningar till andra flygfält. Med avstängd motor och flöjlad propeller kan maskinen segelflyga - om än med begränsad prestanda.


Klubbens motorseglare av typen Grob 109B

Du som redan har segelflygcertifikat kan med några få timmars kompletterande utbildning få behörighet att flyga även TMG. Men det går förstås också bra att utbilda sig direkt för TMG, utan tidigare flygerfarenhet. Du följer då en särskild utbildningsplan bestående av 90 praktiska övningar plus teori och erhåller ett certifikat för enbart TMG-flygning. När du väl har bestämt dig för att gå utbildningen är det viktigt att du så fort som möjligt ansöker om ett elevtillstånd. Elevtillståndet utfärdas av Transportstyrelsen. För att ansöka behöver du ett personbevis (beställs genom Skatteverket) och en läkarundersökning som bl.a. innefattar EKG. Läkarundersökningen skall göras hos en godkänd flygläkare. Därefter är det enbart att boka tid med din lärare och flyga.


Lärare och elev förbereder sig för en lektion i motorseglaren.

En annan av motorseglarens fördelar är möjligheten till skolning med TMG som en del i utbildningen till segelflygcertifikat. Detta öppnar möjligheter till skolning även under vinterhalvåret då vi normalt inte segelflyger.

Kort sagt är motorseglaren ett utmärkt flygplan med många användningsområden och ett av dom flitigast använda flygplanen i klubben.